Certyfikaty

W 2005 roku nasza firma otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN- EN ISO 9001:2009 i od tego czasu co roku poddaje się audytowi jednostki certyfikowanej.


Firma Dun & Bradstreet wyróżniła naszą firmę "Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej" za najwyższą ocenę stabilności firmy według D&B Poland w roku 2009.


W roku 2004 firma Graco uzyskała uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do napraw i modernizacji żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, dźwigników, podestów ruchomych. Uprawnienia zostały rozszerzone i uaktualnione w roku 2014.Kompletne samochody ciężarowe budowane w krótkich seriach w zakładach produkcyjnych Graco są poddawane badaniom homologacyjnym w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) i posiadają świadectwa homologacyjne lub dopuszczenia jednostkowe Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Produkowane w Graco maszyny robocze służące do pracy na wysokości poddawane są zgodnie z europejską dyrektywą maszynową badaniom prowadzonym przez jednostki notyfikowane i posiadają wydawane przez nie certyfikaty badania typu.


Montaż pojazdów ciężarowych w zakładach produkcyjnych Graco jest poddawany audytowi Instytutu Transportu Samochodowego zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

W roku 2015 firma Graco uzyskała uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do modernizacji i napraw kolejowych żurawi i podestów roboczych.