Polityka Jakości

Nadrzędnym celem działalności spółki „GRACO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spełnienie wymagań i oczekiwań jej Klientów, a dzięki temu zadowolenie Klientów z  produktów i usług dostarczanych przez spółkę.

Cel ten osiągamy poprzez:

a) zrozumienie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów;

b) dostarczanie usług oraz wyrobów:

- niezawodnych i bezpiecznych dla użytkowników,

- o najwyższych walorach użytkowych, jakościowych i estetycznych,

- po konkurencyjnej cenie,

- w umownym terminie;

c) spełnienie przepisów prawnych oraz potwierdzanie zgodności oferowanych
    wyrobów i usług z odpowiednimi przepisami oraz normami;

d) ciągłe podnoszenie poziomu obsługi naszych Klientów;

e) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie pracowników spółki;

f) współpracę z kwalifikowanymi  dostawcami wyrobów i usług.

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz deklaruje, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana
i przestrzegana przez wszystkich pracowników, co daje gwarancję osiągnięcia zaplanowanych celów oraz przyczynia się do trwałego powodzenia przedsiębiorstwa.

 

Krzysztof Pawluczuk

Prezes Zarządu